ID
PW
  
 
 

瀏覽人數:

 

 

 
 
加入會員
 
 
 
請仔細填寫以下資料:
 
 
登入資料
 
   
 
*登入名稱:
  
(請填入4至12個字元的小寫英文字母、數字)
*登入密碼:
(請輸入4至12個字元的英文、數字組合)
*密碼確認:
 
     
 
基本聯絡資料
 
   
 
*您的姓名:
(請填入2至4個字元的中文)
*身分證號碼:
*電子郵件:
*性別:
*生日:
西元  年  月  日
*聯絡地址:
  
*聯絡電話:
-
*行動電話:
*認證碼:
 
     
 
 
 
     
 
華宇通訊有限公司  地址:高雄市新興區七賢二路85號  電話:07-2863466
Copyright © 2021. 華宇通訊有限公司 版權所有